Bilimsel ve/veya Bilimsel Olmayan Kongreler'de Sunduğumuz Başlıca Hizmetler:

 • Projelendirme (Bilimsel Olmayan Kongreler’de)
 • Görsel Tasarımlar
 • Hedef Pazar Araştırması
 • Tarih, Lokasyon ve Kongre alanı Belirlenmesi
 • Görsel Tasarımlar
 • Prodüksiyon Çalışmaları
 • Bütçe ve Maliyet Çalışmaları
 • Tanıtım ve Pazarlama Planlaması
 • Sekreterya Hizmetleri
 • Teknik Ekipman Sahne ve Ses Sistemi Hizmetleri
 • Konaklama ve Yiyecek, İçecek Hizmetleri
 • Operasyon Koordinasyonu ve Uygulaması
 • Sonuç Raporunun Hazırlanması
 • Kitap Basımı